• Nasze Liceum w programie Szkoła Ambasadorów PE - EPAS

   • Na początku 2024 roku nasze Liceum przystąpiło do programu EPAS.

    EPAS (European Parliament Ambassador School) to Program Parlamentu Europejskiego, który ma popularyzować wśród uczniów wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli PEi europejskich wartości. Zachęca również do czynnego udziału w procesach demokratycznych UE.

    Ale dla nas uczniów i nauczycieli, którzy już zasmakowali pierwszych działań projektowych EPAS to to przede wszystkim pole do działania, garść inspiracji, możliwość wykazania się kreatywnością, realizowania przy wsparciu instytucji unijnych swoich pomysłów, wymiany doświadczeń i poznania nowych osób.

    W ramach programu EPAS w marcu odbyło się w Warszawie Szkolenie dla Starszych Ambasadorów PE, czyli opiekunów projektu, w którym przedstawiono zasady działania, wdrożono nowe szkoły oraz podano kryteria, które trzeba spełnić, aby stać się oficjalnie Szkołą Ambasadorem PE. Z ramienia naszej szkoły opiekunami projektu zostały: prof. Aleksandra Skibińska-Brzezicka oraz Pani Dyrektor Jolanta Szewczyk.

    W kwietniu szkolenie i warsztaty odbyły się we Wrocławiu Młodsi Ambasadorzy PE. W naszej szkole zostali nimi: Zosia Mruk, Ala Waś, Bartek Zabłocki oraz Julka Krzyżanowska i Wiktoria Preis. Podczas niezwykle intensywnych i kreatywnych warsztatów uczniowie poszerzyli wiedze na temat PE, poznali narzędzia potrzebne do działań projektowych oraz wymienili doświadczenia z uczniami innych szkół. A teraz? Pora na intensywne działania projektowe!

    Zapraszamy do obserwowania specjalnie utworzonych mediów społecznościowych EPAS, gdzie będziemy na bieżąco publikowali postępy w naszym projekcie i podejmowane przez nas działania.

    ZAPRASZAMY SERDECZNIE do udziału WSZYSTKICH UCZNIÓW, którzy chcą razem z nami działać w tym niesamowitym projekcie, chcą zostać Młodszymi Ambasadorami Parlamentu Europejskiego i są zainteresowani tematyką integracji.

    DOŁĄCZAJCIE DO NASZEGO ZESPOŁU!

    Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do prof. A. Skibińskiej-Brzezickiej lub prof. J. Szewczyk.

   • Dzień Europy

   • Po raz pierwszy w SOBIESKIM 

    Dzień Europy to święto, które obchodzone jest 9 maja we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej na pamiątkę ogłoszenia przez francuskiego polityka Roberta Schumanna deklaracji, która zapoczątkowała proces jednoczenia Europy. To wówczas Schumann zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch kolejnej wojny – stworzenie ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. I tak rozpoczął się proces zacieśniania więzów między krajami europejskimi i droga do Unii Europejskiej…

    W naszej szkole Dzień Europy nie trwał jeden dzień. Składało się na niego wiele wydarzeń, które nazwaliśmy DNIAMI EUROPY W SOBIESKIM. Każdemu wydarzeniu przyświecały określone cele jak np. przybliżenie informacji o instytucjach unijnych, pokazanie 20 lat Polski w UE, ukazanie perspektyw jakie daje UE młodym ludziom, działania profrekwencyjne… Zwieńczeniem cyklu działań był dzień podczas którego uczniowie mogli robić sobie zdjęcia w specjalnie przygotowanej ramce zdjęciowej z symbolami UE, mogli posmakować pyszności przyozdobionych unijnymi flagami, nagrywali wspólnie tik toka, rozwiązywali quiz o UE, grali w planszówkę o UE oraz oglądali prezentacje ,które przez cały dzień widniały na monitorach szkolnych 

     W ramach DNI EUROPY w LO Nr I odbyły się: 

     - Szkolna DEBATA na temat imigrantów w UE 

    - PRAWYBORY europejskie w ramach ogólnopolskiego programu Młodzi Głosują

     - Wyjazd na debatę na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – 20 lat Polski w UE 

    - LEKCJA EUROPEJSKA klasy z edukacją prawną w siedzibie Punktu Informacyjnego UE we Wrocławiu połączona ze zwiedzaniem siedziby

     - 8 LEKCJI EUROPEJSKICH w naszej szkole prowadzonych przez pracowników Punktu Informacyjnego UE we Wrocławiu

     - Wspólne testowanie LATARNIKA WYBORCZEGO w wybranych klasach - WYKŁAD I WARSZTATY dr Pawła Brusiło

     – członka Sieci Ekspertów Komisji Europejskiej Team Europe Direct i pracownika badawczo-dydaktycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na temat Unia Europejska na froncie walki ze zmianą klimatu - Jak młodzi dorośli powinni przygotować się na zmiany na rynku pracy w związku z zieloną transformacją

     - WARSZTATY prowadzone przez reprezentantów Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego na temat Parlamentu Europejskiego i wyborów europejskich - Założenie specjalnych PROFILI w mediach społecznościowych na Tik Tok, Instagramie oraz Facebooku, gdzie na bieżąco publikowane są informacje o działalności grupy EPAS oraz te dotyczące Unii Europejskiej i zbliżających się wyborów (zapraszamy do obserwowania :))

     - Produkcja i rozdawanie ULOTEK mieszkańcom Oławy promujących wybory europejskie i zachęcające do wzięcia w nich udziału 

     - Mini GRA – Jak dobrze znasz Unie Europejską 

     - WARSZTATY uczniów i nauczycieli w ramach programu Epas w Warszawie i we Wrocławiu - SESJA ZDJĘCIOWA dla chętnych w ramce z symbolami europejskimi.

    Foto...

   • Prawybory europejskie w naszym LO

   •  czyli projekt MŁODZI GŁOSUJĄ po raz drugi w Sobieskim!

    W maju w naszym Liceum w ramach ogólnopolskiego projektu MŁODZI GŁOSUJĄ organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – zostały zorganizowane PRAWYBORY EUROPEJSKIE.   Grupa uczniów z naszej szkoły w składzie Ala Waś, Bartek Zabłocki, Zosia Mruk, Julka Krzyżanowska i Wiktoria Preis, którzy są również trzonem projektu EPAS w naszej szkole – zorganizowali symulację wyborów europejskich w naszym LO.  Opiekę nad całością projektu sprawowała prof. Aleksandra Skibińska-Brzezicka.

    Dzięki projektowi Młodzi Głosują uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o roli Parlamentu Europejskiego i o tym jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie. Dzięki materiałom dostarczonym przez CEO oraz pozyskanym ze stron np. Biura Parlamentu Europejskiego na korytarzach naszej szkoły widniało wiele plakatów informacyjnych, a na monitorach szkolnych można było obejrzeć krótkie prezentacje. Uczniowie zostali również zapoznani z aplikacją Latarnik Wyborczy a na wielu lekcjach dyskutowano o samych wyborach, działaniach profrekwencyjnych i funkcjonowaniu Polski w Unii Europejskiej.

    Największą wartością projektu jest jednak to, że młodzi ludzie, uczniowie naszej szkoły, nie mający jeszcze praw wyborczych zyskali okazję do tego, aby tak jak dorośli oddać głos na kandydujące ugrupowania polityczne i dać znać o swoich poglądach.

    Projekt Młodzi Głosują to prawdziwa lekcja demokracji w praktyce. 

    Foto...

   • Zajęcia o wyzwaniach UE

   • 3 czerwca w naszym LO odbyły zajęcia o tematyce UNIA EUROPEJSKA na froncie walki ze zmianą klimatu – Jak młodzi dorośli powinni przygotować się na zmiany na rynku pracy w związku z zieloną transformacją.

    Zajęcia poprowadził dr Paweł Brusiło – członek Sieci Ekspertów Komisji Europejskiej Team Europe Direct i pracownik badawczo-dydaktyczny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a również absolwent naszego Liceum.

    W zajęciach uczestniczyły klasy, które realizują przedmiot Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym- 1E, 2E, 3A wraz z opiekunem spotkania prof. Aleksandrą Skibińska-Brzezicką.

    Podczas spotkania dr Brusiło przedstawił najważniejsze działania UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, omówił bieżące wyzwania w tym obszarze w kontekście Polski, wskazał kierunki zielonej transformacji i zaprezentował 12 fundamentalnych zielonych kompetencji, które mają pomóc młodym dorosłym wejść dynamicznie na zmieniający się rynek pracy. Na końcu przedstawił programy unijne, które pozwalają na uzyskanie zielonych kompetencji m.in. Erasmus Plus, Europejski Korpus Solidarności i inne.

    Dziękujemy za wizytę!

   • Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki

   • MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZKI I ZAJĘCIA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM W KLASIE 1A.

    3 czerwca klasa 1A o profilu społeczno-prawnym realizująca innowację pedagogiczną EDUKACJA PRAWNA uczestniczyła w zajęciach o Parlamencie Europejskim zorganizowane przez MŁODZIEŻLOWY SEJMIK WOJEWÓDZKI. Trójka młodych ludzi w bardzo przystępny sposób przedstawiła informację o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego poczynając od funkcji, które pełni po organizację i zasady zbliżających się wyborów europejskich. Wykład zwieńczyły warsztaty i twórcza praca w grupach. Uczniowie wspólnie zastanawiali się nad obniżeniem wieku wyborczego do lat 16, wyzwaniami UE, z którymi kraje członkowskie Unii sobie same nie poradzą, obawami związanymi z głosowaniem w wyborach europejskich i niską frekwencją oraz sposobami zachęcenia do udziału w wyborach.

    Opiekę nad uczniami sprawowała prof. Aleksandra Skibińska-Brzezicka.

    Dziękujemy za fantastyczną europejską lekcję!