Patronaty wyższych uczelni

   • Patronat Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

   • Pierwsza oficjalna umowa została podpisana z Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu. Oficjalnie podpisały ją Pani Rektor Anna Krajewska-Smardz i Pani Dyrektor LO Nr I im. Jana III Sobieskiego – Jolanta Szewczyk.

    Osobami koordynującymi całość innowacji w obu placówkach są Pani Marta Małczak (Wyższa Szkoła Prawa) i Pani Aleksandra Skibińska-Brzezicka (LO Nr I im. Jana III Sobieskiego)

    Ta niezwykle nowoczesna i profesjonalna uczelnia, z bogatą ofertą edukacyjną, świetnym zapleczem naukowym, a nade wszystko z ludźmi pełnymi pasji do prawa – z pewnością niezwykle wzbogaci proces nauczania w klasie humanistycznej. Już nie możemy doczekać się ścisłej współpracy od września!

     
   • Patronat Uniwersytetu Wrocławskiego – Instytutu Historycznego

   • Druga umowa patronacka, która obejmuje opieką merytoryczną naszą nową klasę humanistyczną z edukacją prawną została podpisana z Uniwersytetem Wrocławskim, a dokładnie z Instytutem Historycznym. Również ta prestiżowa placówka postanowiła uczestniczyć w naszej innowacji i współpracować z nami przez kolejne lata

    Umowę patronacką podpisali Dyrektor Instytutu Historycznego UWr. dr hab. Filip Wolański i Pani Dyrektor LO Nr I im. Jana III Sobieskiego – Jolanta Szewczyk. Koordynatorami innowacji w obu placówkach zostali: dr Aleksandra Ziober (Instytut Historyczny) a z ramienia naszej szkoły Pani Aleksandra Skibińska-Brzezicka (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie).

    Jeśli myślicie, że to już koniec patronatów nad nową klasą humanistyczną – jesteście w błędzie. Już niebawem posty o kolejnych instytucjach, które otoczyły merytoryczną opieką klasę z edukacją prawną.

    Będzie się działo od września! Zapraszamy do klasy humanistycznej!

     
  • brak danych
   • Pierwsze zajęcia we współpracy z Wyższą Szkołą Prawa

   • Nie tak dawno została podpisana umowa patronacka z Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu obejmująca opieką naszą nową przyszłoroczną klasę humanistyczną (1A), a już widać pierwsze efekty współpracy! Klasa 2A, która realizuje przedmiot „wiedza o społeczeństwie” w zakresie rozszerzonym uczestniczyła w wykładzie online dotyczącym prawa do wizerunku. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach Wrocławskiej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, która jest nowoczesnym projektem edukacyjnym mającym na celu propagować wiedzę o prawie i bezpieczeństwie, w którym w następnym roku mamy nadzieję brać intensywny i czynny udział.

   • Umowa patronacka z Wrocławską Akademią Biznesu

   • 6 maja br. popisaliśmy umowę patronacką z Wrocławską Akademią Biznesu. Umowę podpisały osobiście – mgr Jolanta Szewczyk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie oraz prorektor dr Aneta Szymańska, prof. Wrocławskiej Akademii Biznesu.
    Cieszymy się, że kolejna uczelnia dołącza do grona naszych partnerów. Nie możemy się doczekać nadchodzących wspólnych przedsięwzięć oraz aktywności skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.

   • Patronat Uniwersytetu WSPS we Wrocławiu

   • 18 marca na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, doszło do podpisania kolejnej umowy patronackiej.

    Umowę z inicjatywy psychologa – prof. Agnieszki Skorupińskiej, która realizuje innowacje „Psychologia zarządzania” i „Trening Umiejętności Społecznych” we wspomnianych klasach, podpisała dyrektor naszego Liceum – mgr Jolanta Szewczyk oraz dziekan USWPS – dr hab. Tomasz Grzyb. Współpracą patronacką zostaną objęte kl. 1E I 1F oraz te wszystkie, które w przyszłości realizować będą innowacje psychologiczne, w tym przyszłoroczna kl. 1B o profilu medyczno-psychologicznym z innowacją „Elementy psychologii”. Z dorobku pracowników uczelni mogą korzystać również nauczyciele naszego LO.