• Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie
   • Telefon
   • +48 (71) 313 27 48
   • Adres szkoły
   • Plac Zamkowy 10
    55-200 Oława
    Poland