• Ciekawy projekt

   • W naszej szkole realizowany jest projekt „Nowe umiejętności – więcej możliwości” dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+.

    Wysokość dofinansowania: 188 494,88 PLN

    Główne cele projektu to:

    • podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli,
    • zapewnienie aktywnego udziału szkoły w międzynarodowych projektach edukacyjnych,
    • rozwój kompetencji kluczowych dzięki interdyscyplinarnej wymianie doświadczeń,

    Projekt realizowany jest od 01.11.2023 r i potrwa do 30.04.2025.

    Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu nauczyciele LO wezmą udział w kursach języka angielskiego na Malcie, kursie języka włoskiego we Włoszech oraz szkoleniach dotyczących zarządzania projektami międzynarodowymi w Portugalii.

   • Projekt Erasmus+ „Języki oknem na nowe perspektywy”

   • Po 18 miesiącach intensywnej pracy zakończyliśmy w naszej szkole – Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie realizację projektu unijnego w obszarze „Edukacja szkolna – Mobilność kadry edukacyjnej” pt. „Języki oknem na nowe perspektywy” w ramach Erasmus+. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu mogliśmy wziąć udział w kursach językowych za granicą (kwota, którą otrzymaliśmy na 8 wyjazdów – dwa do Włoch i sześć na Maltę – to 22 261,00 Euro).

    Nowe perspektywy – ale gdzie?

    W ramach działań projektowych w latach 2022 – 2023 trzy nauczycielki z naszej szkoły dwukrotnie odbyły dwutygodniowy kurs języka angielskiego w St. Julians na Malcie. Ze względu na Brexit niemożliwy był wyjazd do Wielkiej Brytanii, dlatego do nauki języka angielskiego wybrały ofertę szkoły na Malcie, gdzie jednym z języków urzędowych jest język angielski. Szkoła Maltalingua School of English jest finalistą konkursu StudyTravel Star Awards 2020/2021 – English Language School Europe. Maltalingua jest pierwszą i jedyną szkołą na Malcie, która została nominowana do nagrody w tej kategorii, a w 2018 roku została wybrana przez studentów najlepszą szkołą językową na wyspie.

    Jedna z uczestniczących w projekcie nauczycielek najpierw była we włoskiej „Scuola Romit” w Rzymie, a w następnym roku pojechała do szkoły „Il Sasso” w Montepulciano. W obu przypadkach były to kursy konwersacyjne, w małych grupach, w towarzystwie mocno międzynarodowym. Poza językiem nauczycielka poznawała także zabytki, kulturę i historię Włoch oraz brała udział w warsztatach kulinarnych.

    Nowe perspektywy – czyli jakie?

    Uczestniczki projektu mogły bezpośrednio obserwować sposób pracy wykładowców we Włoszech i na Malcie. Ich uwagę zwróciło przede wszystkim podejście prowadzących do osób dorosłych i jednocześnie studentów. Swobodna atmosfera, ciekawostki, podążanie za uczestnikami (nawet, jeśli rozmowa odbiegała od głównego tematu) sprawiały, że uczyły się zdecydowanie szybciej i chętniej.

    Do najważniejszych rezultatów projektu można więc zaliczyć wzrost umiejętności językowych nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie i przełamanie oporu przed mówieniem w języku włoskim lub angielskim, a także poszerzenie wiedzy o kulturze i obyczajach w odwiedzanych krajach, a następnie upowszechnianie jej wśród uczniów. Wymiernym efektem jest też zaangażowanie się większej grupy nauczycieli w przygotowanie i realizację projektów międzynarodowych. Pobyt w tych krajach ukazał im też inny stosunek do pracy, odmienne wartości. Rozmowy, tematy, metody nie służyły realizacji podręcznika, jak to często ma miejsce w polskiej szkole, ale efektywnemu uczeniu się. Zetknięcie z takim otwartym modelem kształcenia był dla nich niezwykle ważny, zarówno w kontekście kształcenia dorosłych, jak i młodzieży, którą nauczają.

    Nowe perspektywy dla szkoły

    Rezultatem projektu są też scenariusze zajęć dotyczące tolerancji, otwartości i wielokulturowości, mające na celu promowanie tego rodzaju postaw. Zostały one zrealizowane podczas godzin wychowawczych oraz na lekcjach przedmiotowych (j.polski, j.angielski, j. włoski, j.niemiecki, WOS). Dodatkowo zajęcie te uwzględniały różnorodne problemy społeczne. Dbanie o dobrą atmosferę, skupienie się na tym, co najważniejsze, na tzw. umiejętnościach kluczowych, przełamywanie lęku przed mówieniem w obcym języku, docenianie i akceptowanie odmienności kulturowej i światopoglądowej – to także doświadczenia wyniesione z projektu. Dało to nauczycielom, osobom dorosłym motywację do większego zaangażowania w pracę i naukę języków, czyli… otworzyło ich na nowe perspektywy.

    Anna Ciepły, Barbara Guglas, Ewa Jóźków, Jolanta Szewczyk

    Fot. Archiwum LO Nr I w Oławie