• Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

   • Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
    W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie.

    Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

    LONrI_Olawa 

    Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu epuap.gov.pl:

    Strona główna: Katalog spraw > Inny podział spraw > Alfabetyczna lista spraw - tu należy wybrać usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”


    Elektroniczna skrzynka podawcza Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie zawiera jeden formularz elektroniczny pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Szkoły.

    Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

    Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajty. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane. Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.