• RADA RODZICÓW 

    Liceum Ogólnokształcącego Nr I 

    Im. Jana III Sobieskiego w Oławie

     

    Nr konta bankowego: 29 9585 0007 0010 0000 0143 0001
    Adres: pl Zamkowy 10, 55-200 Oława
    Tytuł płatności: składka na Rad Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.
    Kontakt mailowy z Radą Rodziców: rr@lo.olawa.pl