• Szkolne Koło Teatralne

   • Szkolne Koło Teatralne zapoczątkowane zostało przez grupę uczniów, którzy we wrześniu 2021 roku pod opieką mgr Marty Słomki zaangażowani byli w przygotowanie apelu tematycznego z okazji dnia niepodległości. Powodzenie tej doraźnej akcji skłoniło jej pomysłodawców do kontynuowania działalności także w kolejnych miesiącach. Aktywna obecność dynamicznie rozwijającego się zespołu, skupiającego nie tylko nieprzeciętne osobowości sceniczne, ale też specjalistów w dziedzinie obsługi technicznej, wirtuozów gry na instrumentach, młodych artystów-plastyków oraz reprezentantów wielu innych oryginalnych profesji, wpisały się na stałe w pejzaż kulturalny naszej szkoły. Obserwując kolejne przedsięwzięcia tej grupy stwierdzić można, iż występy na scenie, mimo że liczne i zróżnicowane pod względem grupy odbiorców jak i wykorzystanych technik (od pantomimy po teatr postdramatyczny) i tematyki, stanowią w gruncie rzeczy jedynie niewielki procent tego, co naprawdę stanowi o bogactwie tej inicjatywy. Cotygodniowe spotkania stwarzają uczniom możliwość nawiązywania nowych znajomości i pielęgnowania dawnych przyjaźni przez wspólną pracę i zabawę, uczą radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz pokonywania własnych ograniczeń, kształtują zdolność kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, pomagają w rozwoju talentów i poszerzają horyzonty przez poznanie nowych form aktywności (taniec, szermierka). W przedsięwzięciach obejmujących nie tylko organizację własnych przedstawień, ale również udział w różnych wydarzeniach odbywających się w szkole i poza nią młodzież wspierana jest przez przedstawicieli instytucji kultury funkcjonujących w naszym regionie, co umożliwia regularne przeprowadzanie warsztatów z profesjonalnymi aktorami poszerzających wiedzę i kompetencje ich uczestników, udział w przeglądach teatrów amatorskich, wyjścia na najnowsze spektakle oraz poznawanie od kulis niezwykłego świata, gdzie słowo nabiera życia przez muzykę, barwę i ruch.

    opiekun koła: mgr Marta Słomka
    spotkania: czwartki 15:10 - 15:55 (aula)


    nasze premiery:

    2021/2022
    Dziewczynka w czerwonej sukience

    2022/2023
    Stop przemocy - strefa wolności
    Walka dobra ze złem
    Życie snem
    W LO1 znajdziesz swojego króla

    2023/2024
    Ecce homo
    Wiktoria Wiedeńska
    Czwarty Król

  • brak danych
   • Szkolne Koło Sportowe

   • Zespołowe Gry Sportowe - zajęcia odbywają się w czwartki od 15:10 do 16:40.

   • Koło matematyczne

   • W klasach czwartych realizujących matematykę na poziomie rozszerzonym odbywają się zajęcia z matematyki wyższej, a w szczególności pogłębiane są tematy z analizy matematycznej i algebry liniowej.

    Koła zainteresowań prowadzą prof. Joanna Kłaczek i prof. Anna Tyszecka.